Misyon

 • Tüm Çalışanları ile Banyo mobilyası İhtiyaçları Konusunda Müşteriye Çözümler Üreten öncü Firma Olmak.
 • Ürünlerimizi beklentilerden daha kaliteli bir şekilde üreterek, müşteri memnuniyeti sağlamak.
 • Çalışanlarına, Çevreye ve Tüm Paydaşlarımıza Karşı Duyarlı ve Güvenilir Bir Firma Olmak.
 • Yenilikçi düşüncenin, önünü açıp, sürekli iyileşmenin ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik etmek.
 • Yapmış olduğumuz hataları kabullenmek, bunlardan ders alıp, önlenmesini sağlamak.
 • Yapılan işlerin bilimsel verilere dayanarak yapılması bu bilgilerin ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak.
 • Çalışma arkadaşlarımızın işlerinin ehli, sorumluluk sahibi ve kurumsal kültüre sahip olmalarını sağlamak.
 • İletişim de her zaman olumlu ve çözüm odaklı bir yaklaşım tarzını benimsemek.
 • Sürekli gelişime açık olmak ve ekip olarak geleceğe hazırlanmak.
 • Ekip arkadaşlarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için uygun ortamları hazırlamak.
 • Yaptığımız işle ilgili teknolojiyi takip etmek, işleyişi kolaylaştırmak ve şeffaflaşmasını sağlamak.
 • Alınan kararları takip etmek, gerçekleşmesine yardımcı olmak ve çıkan engellere çözüm bulmak.
 • Ekip çalışmasını benimsemek ve kollektif akıl ile hareket etmek.
 • Zamanı en değerli sermaye olarak görüp, verimli ve kaliteli kullanılmasını sağlamak.
 • Büyük resmi görmek ve gelecekle ilgili vizyona tüm ekibin inanmasını sağlamak.

Vizyon

 • Alanımızdaki ürünlere ihtiyacı olanların beklentilerini anlamak ve bu beklentilere uygun çözümler bularak sektörde küresel marka olmak.