Şirket Değerlerimiz

Güvenilir olmak
Adil davranmak
Samimi yaklaşmak
Özveriyle çalışmak
Sorumluluk almak
Araştırmak
Sürekli yenilenmek
Canlıya ve Doğaya saygılı Ulaşılabilir olmak
Objektif olmak
Şeffaf olmak
Çözüm odaklı olmak
Paylaşımcı olmak